Na svojich stránkach Vás víta


Na svojich stránkach Vás víta

tomenu
GSK,
geodetická spoločnosť, s.r.o.


Ulica SNP 1599/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovensko

 
Tel.: 038-7605251, 038-7608501
Fax: 038-7608500
IČO: 34134298
DIČ: 2020417168
IČ DPH: SK2020417168
 
štatutárny zástupca:   Ing. Vladimír Schwarz, konateľ
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín v odd. Sro vo vl.č. 974/R
 
elektronický kontakt:     mail.gif     

Mapa sídla (naplánujte si trasu):Zväčšiť mapu