038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk
Full 1
Staviate dom? Kupujete alebo predávate nehnuteľnosť? Chcete poznať svoje hranice?
U nás ste správne. Geometrické plány, zmluvy, vytyčovačky v katastri aj v stavebníctve a omnoho viac ...
Full 1
Full 1
Alebo hľadáte stavebný pozemok?
Výhľadovo ponúkame zaujímavé pozemky v pripravovanej lokalite Nad priehonom v BN.
Full 1
Full 1
Ste účastníkom konania o pozemkových úpravách v našich projektoch?
Tu nájdete základné informácie a dokumenty v ukončených a prebiehajúcich projektoch.
Full 1
previous arrow
next arrow

Ponuka služieb

Kataster nehnuteľností, stavebná geodézia, kartografiské diela… Geometrické plány, zmluvy, vytyčovačky v katastri aj v stavebníctve.

Nehnuteľnosti

Výhľadovo pripravujeme projekt tridsia­tich stavebných pozemkov v Bánovciach nad Bebravou v lokalite
 “Nad priehonom”

Pozemkové úpravy

Základné informácie ohľadne konania o projektoch pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. na ktorých sme sa podieľali.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše služby, prípadne o podrobnejšie informácie ohľadne nami ponúkaných služieb nás prosím kontaktujte.

Poskytujeme služby v odbore geodézia a kartografia:

  • geometrické plány
  • polohopisné a výškopisné merania pre stavebné projekty
  • vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb
  • zmluvy v katastri nehnuteľností
  • pozemkové úpravy

 

Zodpovedný pracovník:  Ing Vladimír Schwarz

  • autorizovaný geodet Komory geodetov a kartografov ev. č. 716
  • oprávnený projektant pozemkových úprav podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. osv. č. 317