Vitajte na našich stránkach. Pre klientov úspešne pracujeme už od roku 1996. Zaručene zvládneme aj Vašu objednávku k plnej spokojnosti.

Ponuka služieb

Kataster nehnuteľností, stavebná geodézia, kartografiské diela... Geometrické plány, zmluvy, vytyčovačky v katastri aj v stavebníctve ...

Čítať viac

Nehnuteľnosti

Výhľadovo pripravujeme projekt 30­tich stavebných pozemkov v Bánovciach nad Bebravou v lokalite“Nad priehonom”.

Čítať viac

Pozemkové úpravy

Základné informácie ohľadne konania o projektoch pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. na ktorých sme sa podieľali.

Čítať viac

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše služby, prípadne o podrobnejšie informácie ohľadne nami ponúkaných služieb nás prosím kontaktujte.

Čítať viac

Základné informácie

Poskytujeme služby v odbore geodézia a kartografia:

  • geometrické plány
  • polohopisné a výškopisné merania pre stavebné projekty
  • vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie stavieb
  • zmluvy v katastri nehnuteľností
  • pozemkové úpravy

 

Zodpovedný pracovník:  Ing Vladimír Schwarz

  • autorizovaný geodet Komory geodetov a kartografov ev. č. 716

 

  • oprávnený projektant pozemkových úprav podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. osv. č. 317