038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Rozdeľovací plán

 

K 31.5.2009 bol zostavený návrh rozdeľovacieho plánu a registra nového stavu:

súbor Registra nového stavu – časť parcely: RNS_A.pdf (v tomto súbore nájdete popisné informácie o parcelách nového stavu, s ocenením podľa cenovej mapy a tiež číslo listu rozdeľovacieho plánu)

Prehľad listov Rozdeľovacieho plánu: Prehlad.pdf

Rozdeľovací plán:

List č.1 List č. 2 List č. 3 List č. 4 List č. 5 List č. 6
List č. 7 List č. 8 List č. 9 List č. 10 List č. 11