038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Rozdeľovací plán

22.4.2010 bol aktualizovaný rozdeľovací plán pri príležitosti poslednej aktualizácie registra pôvodného a registra nového stavu po zastavení zápisov v obvode projektu. Parcelné čísla nových pozemkov boli prečíslované v súlade s dohodnutými špecifickými podmienkami zo Správy katastra.

V uvedených rozdeľovacích plánoch sú zapracované všetky pripomienky a zmeny z konania o schválení projektu

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Prehľad plánov

Prečíslovanie parciel RNS– zrovnávacie zostavenie p.č. z návrhu rozdeľovacieho plánu a plánu po prečíslovaní