038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Kontakty

GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o.

Ulica SNP 1599/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovensko

Tel.: 038-7605251, 038-7608501

gsk@gsk-geodezia.sk

IČO: 34134298
DIČ: 2020417168
IČ DPH: SK2020417168

štatutárny zástupca:   Ing. Vladimír Schwarz, konateľ
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín v odd. Sro vo vl.č. 974/R