038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

JPÚ Horné Ozorovce

V katastrálnom území Horné Ozorovce vykonávame projekt jednoduchých pozemkových úprav „z iných dôvodov ako je hospodárenie na pôde” povolených Okresným úradom Bánovce nad Bebravou na žiadosť MTA Slovakia, s.r.o.

Obvod projektu: Obvod_JPU_ZPMZ ( pdf, 109kb )