038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Ludanice

 

K 31.1.2008 bol vypracovaný návrh zásad pre umiestňovanie nových pozemkov … viac

Projekt pozemkových úprav v kat. území Ludanice je v štádiu vypracovávania projektovej dokumentácie súboru spoločných zariadení a opatrení s termínom do 31.5.2008.

Svoje podnety môžete mailovať na adresu: vladimir.schwarz@gsk-geodezia.sk