038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Zásady

K 31.1.2008 bol zostavený návrh zásad pre umiestňovanie nových pozemkov v kú. Ludanice:

Text zásad pre umietňovanie nových pozemkov – návrh z 31.1.2008: súbor PDF – text

Grafická príloha zásad pre umiestňovanie nových pozemkov: súbor PDF – grafika

Tabuľková príloha zásad pre umiestňovanie nových pozemkov:súbor PDF tabuľka

Prípadné námietky voči tomuto návrhu je potrebné písomne doručiť na Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch