038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Rozdeľovací plán

Rozdeľovací plán – umiestňovací plán

Dňa 28.1.2011 bol vyhotovený návrh Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a register nového stavu v projekte pozemkových úprav Preseľany.

Na tejto stránke zverejňujeme grafické časti rozdeľovacieho plánu k nahliadnutiu, číslovanie parciel a projektových blokov je v súlade s číslovaním vo výpisoch, ktoré boli účastníkom doručené poštou:

Grafická časť č. 1 Grafická časť č. 6 Grafická časť č. 11
Grafická časť č. 2 Grafická časť č. 7 Grafická časť č. 12
Grafická časť č. 3 Grafická časť č. 8 Grafická časť č. 13
Grafická časť č. 4 Grafická časť č. 9  
Grafická časť č. 5 Grafická časť č. 10