Vitajte na našich stránkach. Pre klientov úspešne pracujeme už od roku 1996. Zaručene zvládneme aj Vašu objednávku k plnej spokojnosti.

Vykonanie PPÚ

Dňa 3.3.2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav kat. územie Slatinka nad Bebravou z 28.1.2009 č. H/2009/00032-107, definitívne výkresy rozdeľovacieho plánu (z námietkového konania) sú aktualizované v záložke Rozdeľovací plán.

Oboznámte sa:

Nariadenie vykonania PPU spolu s prílohou – plánom prechodu na nové usporiadanie, grafická časť