038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Plány SZO

Plány spoločných zariadení a opatrení

K 31.7.2007 bol vyhotovený plán spoločných zariadení, ktorý vymedzuje pozemky určené na spoločné zariadenia (vo vlastníctve obce na poľn. pôde a vo vlastníctve LSR na LPF – schválené v zásadách na umiestňovanie nových pozemkov) (PDF-celé kú 8,69 MB): plan6000-web.pdf
Detail okolia obce (PDF 6,98 MB): plan2000-web.pdf

Potrebu plošného pokrytia pozemkov spoločných zariadení uvádza nasledujúca tabuľka: Bilancia SZO.pdf