038-7605251, 038-7608501 gsk@gsk-geodezia.sk

Kataster nehnuteľností

 • geometrický plán 
  • stavby, prístavby, prestavby ku kolaudácii alebo legalizácii
  • rozostavanej stavby k prevodu alebo k záložnému právu
  • na rozdelenie pozemku
  • na odňatie z poľnohospodárskej pôdy
  • na majetkoprávne usporiadanie
  • na obnovenie pôvodnej nehnuteľnosti
  • na zameranie vecného bremena
  • atď. …
 • vytýčenie hranice pozemku
 • odborné spracovanie zmluvy k prevodu nehnuteľnosti
 • zákonom nevyžadované (ale odborníkmi vrelo doporučované) zameranie skutočného stavu hraníc pozemku pri prevode
 • a ďaľšie poradenstvo v katastrálnej problematike s aplikovaním všetkých dotknutých právnych predpisov