Vitajte na našich stránkach. Pre klientov úspešne pracujeme už od roku 1996. Zaručene zvládneme aj Vašu objednávku k plnej spokojnosti.

VZFU

Na tejto stránke si môžete stiahnuť súbory Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFU) a miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES):

MÚSES:

Text MÚSES

Mapa súčasnej krajinnej štruktúry

Mapa návrhov MÚSES

VZFU:

Text VZFU

Mapa VZFU mapa 1 mapa 2 mapa 3
mapa 6 mapa 7 mapa 8 mapa 9
mapa 11 mapa 12 mapa 13 mapa 14
Príloha č. 1 Príloha č. 3    

plán spoločných zariadení a opatrení